Banner
Banner
Voor: Dijkgraaf, Gedeputeerde, Heemraad, Lid algemeen bestuur, Statenlid
Icon14 juni 202312.15 - 17.00 uur
IconHet KoelhuisCoenensparkstraat 1 in Zutphen

Gelderse Waterdag: Water en bodem sturend

Op woensdag 14 juni 2023 vindt de jaarlijkse Gelderse Waterdag plaats. Voor alle bestuurders van de provincie Gelderland en de drie Gelderse waterschappen is dit een moment om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over een actueel thema.

Water en bodem sturend

Water en bodem meer sturend laten zijn bij de inrichting van Gelderland is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Door rekening te houden met bodem, water en het klimaat voorkomen we problemen in de toekomst. Water en bodem sturend laten zijn vraagt van provincie, waterschappen en gemeenten om keuzes en een goede onderlinge samenwerking.

Tijdens de Gelderse Waterdag informeren we u over de grote ruimtelijke opgaven in Gelderland. We verkennen hoe water en bodem sturend kunnen zijn, hoe de verschillende overheden – onder de Omgevingswet – hun rol kunnen pakken en welke stappen u als bestuurder kunt zetten.

Dit haal je uit deze dag

  • Duidelijkheid over de urgentie van water en bodem sturend werken.
  • Meer zicht op wat water en bodem sturend werken inhoudt.
  • Inzicht in de verschillende rollen van het Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen.
  • Ideeën over hoe de verschillende overheidslagen (beter) kunnen samenwerken.

Programma

12.15 uurInloop en lunch

13.00 uurWelkomdoor Co Verdaas, dijkgraaf Waterschap Rivierenland

13.15 uurPresentatie ‘Beperkte ruimte en grote opgaven in Gelderland’Door Sjoerd Sibbing, strateeg landelijk gebied provincie Gelderland. Wat speelt er allemaal in Gelderland? Voor welke keuzen komen de nieuwe bestuurders te staan? Hoe kunnen we vanuit brede opgaven invulling geven aan Water en Bodem sturend? En hoe doen we dat ‘toekomstbestendig’?

13.40 uurPresentatie ‘Verantwoordelijkheden en rollen in ruimtelijke ordening’Door Sarah Ross, stedenbouwkundige en bestuursadviseur over de Omgevingswet. Wat verandert er in de afstemming en samenwerking tussen provincie, waterschap en gemeente? Hoe kan het water- en bodembelang een stevig fundament vormen voor de nieuwe wetsinstrumenten? Waar liggen kansen en risico’s voor de rol van bestuurders?

14.05 uurPauze

14.30 uurToekomstvisie 2120door Onno Roosenschoon, onderzoeker Wageningen University & Research (WUR) Hoe ziet de toekomst eruit als we rekening houden met water en bodem?

15.00 uurAan de slag met casus Groene Metropoolregio of StedendriehoekWat betekent water en bodem sturend concreet? U kunt kiezen uit de casus ‘Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de casus ‘Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer- Zutphen’. In beide regio’s speelt de woningbouwopgave in combinatie met mobiliteit, klimaat, natuur, etc. Waar vullen zij de opgaven in (locatie), hoe vullen ze dat in (inrichting) en hoe doen ze dat samen?

15.30 uurTerugmelding door gespreksleiders

15.45 uurSluitingdoor Co Verdaas

16.00 uurBorrel

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Andries

Vragen over deze werkconferentie?