Banner
Banner
Voor: Burgemeester, Dijkgraaf, Fractievolger/burger(raads)lid, Griffier, Heemraad, Lid algemeen bestuur, Raadslid, Wethouder
Icon22 maart 202319.00 - 22.30 uur
IconVan der Valk Hotel TielLaan van Westroijen 10 in Tiel
Deze bijeenkomst heeft op 22 maart 2023 plaatsgevonden.

Regionale avond Rivierenland

Op 22 maart 2023 organiseert de griffierskring Rivierenland in samenwerking met de Gelderland Academie, de kring van burgemeesters, de kring van gemeentesecretarissen en de directeuren van de gemeenschappelijke regelingen een regionale avond voor raadsleden en bestuurders uit de Regio Rivierenland. Op deze avond kun je kiezen uit twee onderwerpen: de regionale aanpak voor de implementatie van Wgr óf het meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland.

Raadsavond ‘Alles wat je wilt weten over de nieuwe Wgr’

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. De doelen van de wetswijziging zijn het versterken van de positie van raden en het geven van ruimte voor inwonersparticipatie. Dit sluit aan bij het Plan van Aanpak regionale samenwerking dat door de kring van griffiers is opgesteld. De wetswijziging verplicht tot het wijzigen of het opnemen van bepalingen in bestaande gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Voor sommige wijzigingen moeten inhoudelijke keuzes gemaakt worden. Gevolg van de wetswijziging is dat alle GR’en op 1 juli 2024 gewijzigd dienen te zijn. Op 22 maart gaan wij met elkaar in gesprek over wat de wijzigingen van de Wgr inhoudelijk betekenen voor onze GR’en en het proces dat wij als regio gezamenlijk kunnen doorlopen om tot implementatie van de wetswijziging te komen. Kortom: Alles wat je wilt weten over de nieuwe Wgr!

Rob de Greef geeft een inleiding over de wijziging van de Wgr. Daarnaast gaat hij in op de verschillende nieuwe en gewijzigde mogelijkheden om als raadslid invloed uit te oefenen op GR’en. Daarna gaan we samen in gesprek om een beter beeld te krijgen bij de verschillende keuzes. Het tweede deel van de avond staat in het teken van het regionale implementatieproces.

Programma Raadsavond ‘Alles wat je wilt weten over de nieuwe Wgr’

 • 18.30 uur: Inloop met soep en broodjes
 • 19.30 uur: Opening en welkom door de griffierskring Rivierenland
 • 19.40 uur: Inleiding ‘Wijzigingen van de Wgr’ door Rob de Greef (Cooperción)
 • 20.05 uur: Interactief gesprek over de keuzemogelijkheden bij implementatie van de Wgr
 • 20.50 uur: Pauze
 • 21.00 uur: Regionale samenwerking bij implementatie van de gewijzigde Wgr met Gerdo van Grootheest (burgemeester van Culemborg) en Florian Theissen (PROOF Adviseurs)
 • 21.45 uur: Afsluitende borrel

Deze avond biedt een start voor verdere versterking van de positie van de gemeenteraden in de regio en is daarom voor elk raadslid razend interessant!

Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2024-2027

Iedere vier jaar maakt Werkzaak Rivierenland een meerjarenbeleidsplan. Dit staat in onze gemeenschappelijke regeling en geeft onze organisatie focus. Het bestuur van Werkzaak Rivierenland bepaalde dat het huidige plan ons vertrekpunt vormt voor het nieuwe plan. We actualiseren dit met de recente ontwikkelingen. Ook vragen we input aan onze cliëntenraad, werkgevers, collega’s en organisaties waarmee we veel samenwerken. Tijdens deze avond vragen wij jou als raadslid om input voor het nieuwe plan voor 2024-2027.

In het derde kwartaal 2023 bespreekt het Algemeen Bestuur het concept en in het vierde kwartaal komt dit plan ter zienswijze naar de raad. In het eerste kwartaal van 2024 kan het plan door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Programma Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2024-2027

 • 18.30 uur: Inloop met soep en broodjes
 • 19.30 uur: Welkom en inleiding
 • 19.45 uur: Introductie ‘Actuele ontwikkelingen en het raamwerk voor het meerjarenbeleidsplan
 • 20.05 uur: Verrijken van het raamwerk met de input vanuit gemeenten
 • 21.15 uur: Afronding
 • 21.30 uur: Afsluitende borrel

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?