Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Griffier, Raadslid
Icon1 maart 202319.00 - 22.30 uur
IconDe BogerdVan Heemstraweg 53 in Druten
Deze bijeenkomst heeft op 1 maart 2023 plaatsgevonden.

Veiligheidsavond Tweestromenland

Op 1 maart 2023 organiseert de Gezagsdriehoek Tweestromenland (burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie) in samenwerking met de Gelderland Academie voor de derde keer de Veiligheidsavond Tweestromenland.

Lokaal veiligheidsbeleid

De aanleiding voor deze bijeenkomst is de presentatie van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de regio Tweestromenland. De raden nemen voor het zomerreces een besluit over dit IVP. De Gezagsdriehoek licht graag de belangrijke ontwikkelingen voor de regio toe.

Programma

19.00 uurInloop met koffie en thee

19.30 uurOpening en welkom

19.35 uur‘Lokaal veiligheidsbeleid in 2030’ door Pieter TopsPieter Tops, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden en lector Politieacademie, schreef het essay ‘Lokaal veiligheidsbeleid in 2030’. Hij gaat in op de ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn.

20.20 uurTafelgesprek Integraal veiligheidsplan TweestromenlandTijdens het rondetafelgesprek zoomen we in op verschillende thema’s en onderwerpen genoemd in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Hoe gaan we ‘veilig vooruit’? Te gast zijn Amir Buco (teamchef basisteam Tweestromenland), Martine Polfliet (officier van justitie Beleid & Strategie Gelderland-Zuid), Vincent van Neerbos (burgemeester West Maas en Waal) en Daphne Bergman (burgemeester gemeente Beuningen en voorzitter gezagsdriehoek Tweestromenland). Leonie Willemsen begeleidt het tafelgesprek.

20.45 uurPauze

21.00 uurWorkshoprondeJe kunt kiezen uit de volgende workshops:

Een fijne veilige wijk voor de bewoners: is daarin ook ruimte voor een thuis voor kwetsbare inwoners? Zorg en veiligheid zijn onderwerpen die méér met elkaar verbonden zijn dan je wellicht denkt. Door de huidige visie op inclusief wonen, krijgen zorgvragers eerder ambulante begeleiding dan opname of komen sneller weer naar huis na een opname. Vroeg of laat komen er signalen op de gemeentelijke radar. De school die zich zorgen maakt, de wijkagent die veel meldingen krijgt, de woningcorporatie die overlast ondervindt. Is het dan een zaak voor de burgemeester en de afdeling veiligheid? Of komt het terecht bij het sociaal domein? Wie neemt het voortouw? Wat ís eigenlijk raar en wat hoort er gewoon bij een inclusieve samenleving? En wat is de rol van de raad? In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek en wisselen we ervaringen uit.

De coronaperiode heeft ook invloed gehad op de aard en omvang van geregistreerde criminaliteit. Traditionele vormen zoals inbraak en diefstal namen afgelopen jaren af. Vormen van cybercriminaliteit zijn juist sterk toegenomen. Zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstanties kunnen hiervan doelwit zijn en zullen zich hiertegen moeten beschermen. De gemeente Buren (onderdeel veiligheidsregio Gelderland-Zuid) is afgelopen jaar geconfronteerd met een hack van hun computersystemen. Deze digitale aanval heeft grote gevolgen gehad voor alle betrokkenen, waaronder raadsleden en inwoners. Burgemeester Josan Meijers vertelt ons meer over haar ervaringen rondom deze hack. Wat waren oorzaak en gevolgen? Welke aanpak is gekozen? Welke lessen zijn geleerd? En wat is jouw rol als raadslid in zo’n situatie? Een wake-upcall voor de hele regio.

22.00 uurAfsluitende netwerkborrel

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?