Banner
Banner
Voor: Fractievolger/burger(raads)lid, Raadslid, Statenlid, Wethouder
Icon1 oktober 20229.30 -13.30 uur
IconPosttheaterRosendaalsestraat 27 in Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 1 oktober 2022 plaatsgevonden.

Dag voor lokale partijen

Lokale partijen bestaan al heel lang, maar anders dan landelijke partijen krijgen ze geen rijkssubsidie voor scholing, ledenwerving, onderzoek en campagnes. Daarom organiseert Gelderland Academie voor de tweede keer de Dag voor lokale partijen! We brengen je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We kijken terug op de verkiezingen en vooruit naar de Wet Financiering Politieke Partijen. In verschillende workshops leer je meer over omgaan met pers of hoe je een politiek standpunt maakt. Daarnaast reiken we je vaardigheden aan om beter te investeren in politieke relaties.

Programma

9.00 uurInloop en marktOp de markt staan de Gelderland Academie, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor je klaar. Daarnaast is een fotograaf aanwezig om (portret)foto’s te maken die je kunt gebruiken voor jouw promotiemiddelen.

9.30 uurStart plenair deel

Ook stellen we kort de drie organiserende partijen voor: Gelderland Academie, Kennispunt Lokale Politieke Partijen en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Lokale partijen blijven groeien in aantal en krijgen steeds meer stemmen. Hoe is dit ontstaan? Wat betekent dit? En wat zijn succesfactoren van nieuwe lokale partijen?
Julien van Ostaaijen is als lector Recht & Veiligheid verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast is Julien docent Bestuurskunde bij de Tilburg University.

Op 12 april 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) aangenomen door de Tweede Kamer. In juli wordt dit besproken in de Eerste Kamer. Hiermee wordt de positie van politieke partijen versterkt. Wat betekent dat voor lokale politieke partijen?
Thomas Zandstra is afdelingshoofd Democratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10.45 uurPauze

11.00 uurWorkshoprondeJe kunt kiezen uit de volgende workshops

Tijdens deze training ga je in kleine groepjes aan de slag met debatteren. Hoe bereid je je voor, welke debatstijlen zijn er en wanneer zet je welke stijl in? Je leert een betoog op te bouwen, je eigen standpunt goed te presenteren, tegenargumenten te weerleggen en aanvallen af te weren.

De lokale politiek is een slangenkuil, maar dat is niet erg. Fracties moeten zich onderscheiden van anderen en tegelijkertijd verbindingen aangaan met diezelfde anderen om meerderheden te krijgen. Dat vereist specifieke en bijzondere vaardigheden. Het gaat onder meer om investeren in relaties. Om de inhoud wel ter discussie te stellen en de persoon nooit.

Welke afwegingen maken de journalisten? Wat kun je daarvan leren? En hoe help je je jezelf door de pers te helpen? Het medialandschap is sterk veranderd. Het is meer ‘burgerjournalistiek’ en partijen hebben verschillende media in eigen beheer. Wat betekent dat voor je werk als raadslid?

12.15 uurLunch en markt

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?