Banner
Banner
Voor: Raadslid
Icon2 juni 202216.30 - 20.00 uur
IconStadhuis gemeente ArnhemKoningstraat 38 in Arnhem

Regionale consulterende bijeenkomst - Groene Metropoolregio

De raden in positie brengen in de regio. Dat is precies het doel van de consulterende bijeenkomst voor de gemeenteraden in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Afstemmen voor meer draagvlak

De bijeenkomst is een experiment waarmee wordt geprobeerd om de raadsleden tijdig in positie te brengen vóór de besluitvorming over de regionale agenda 2023-2025 en de begroting 2023-2026 van de Groene Metropoolregio. Het is een moment waarop raadsleden van de deelnemende gemeenten elkaar ontmoeten en de gelegenheid krijgen om ideeën vooraf met elkaar te delen en te toetsen. Ideeën die vervolgens kunnen worden meegenomen naar de formele besluitvormingsmomenten in de eigen raden. Zo kunnen de raden zienswijzen op elkaar afstemmen, sterker maken en er draagvlak krijgen binnen de regio.

Regio-moties

De Regionale Consulterende Bijeenkomst is een informele raadpleging van de raadsleden van alle raden die zijn aangesloten bij de Groene Metropoolregio. Het is nadrukkelijk geen bijeenkomst met een formele status en de uitkomst van de raadpleging heeft dan ook geen rechtsgevolg. Onderwerp van raadpleging is de nieuwe regionale agenda en 2023-2025 en de begroting 2023-2026, waarvoor de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen.
Voordat de raden hier zelf een zienswijze over vaststellen, kunnen leden van alle raden tijdens de regionale Consulterende Bijeenkomst zelf suggesties, ideeën of aanpassingen kenbaar maken en met elkaar bespreken. Alle raadsleden kunnen hiervoor vooraf een Regio-motie indienen. Regio-moties kunnen worden ingediend door individuele raadsleden, maar ook namens één of meerdere raadsfractie(s).
In de bijeenkomst krijgen indieners van een Regio-motie de mogelijkheid om hun ideeën te kort te presenteren en toe te lichten. Vervolgens geven de leden van het Dagelijks Bestuur van de GMR een reactie. Hierna wordt gekeken of er al of niet een meerderheid is voor deze suggesties en voorstellen. Zo ja, dan zijn aan te merken als een advies aan de individuele raden die afzonderlijk beslissen of ze suggesties willen meenemen bij hun besluitvorming over de zienswijze op de regionale Agenda 2023-2025 en de begroting 2023-2026.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Aimée

Vragen over deze werkconferentie?