Banner
Banner
De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De Gelderland Academie helpt iedereen werkzaam in het openbaar bestuur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen. En dan is het fijn om op functie ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere Gelderse overheidsorganisaties.

Collegiale ontmoeting

Dag van de Gelderse griffiers Griffier is soms een eenzaam beroep. Je bent de enige met deze functie in jouw gemeente. Eens per jaar komen de Gelderse griffiers daarom bij elkaar voor een goed gesprek en om op Gelders niveau collega’s te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen. Kennismomenten wethouders Jaarlijks organiseren we een kennisochtend voor wethouders financiën en een kennismoment voor wethouders Jeugd. Een mooie gelegenheid om bij te praten over de laatste ontwikkelingen en elkaar nader te leren kennen. Gelderse secretarissendag Ook de secretarissen van gemeenten, regio's, waterschappen en provincie geven we jaarlijks de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Gelderse Bestuurdersdag Eens per twee jaar organiseren we samen met VNG Gelderland en provincie Gelderland de Bestuurdersdag. Tijdens deze dag geeft de Gelderland Academie aandacht aan de grote uitdagingen waarvoor bestuurders in Gelderland staan. De dag is speciaal voor Gelderse burgemeesters, wethouders, de Commissaris van de Koning, gedeputeerden, dijkgraven en heemraden van waterschappen in Gelderland en secretarissen van gemeenten, regio’s, provincie en de waterschappen.

Ook voor jou

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst met jouw collega’s? Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.