Banner
Banner
De veranderende relatie tussen overheid en inwoners De wereld verandert in rap tempo. De vraag wat wel en wat niet tot de verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid behoort, wordt niet meer door iedereen hetzelfde beantwoord. En inwoners wachten lang niet altijd meer af welke besluiten ‘voor hen’ worden genomen, ze nemen steeds vaker zelf het initiatief. Wat is de impact van die veranderende samenleving op het werk van een volksvertegenwoordiger of bestuurder? Blijft het 'business as usual': kaders stellen, de gemeenschap vertegenwoordigen en het College controleren? Of verschuiven de rollen onder invloed van alle ontwikkelingen? De Gelderland Academie organiseert over deze vragen bijeenkomsten bij jou in de regio. Je leert hoe de samenwerking tussen (lokale) overheid en inwoners steeds meer vorm krijgt. Je hoort inspirerende voorbeelden van burgerinitiatieven, maakt kennis met boeiende experimenten van besturen en ervaart de soms lastige dilemma’s die horen bij een periode waarin oude zekerheden niet steeds meer gelden.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.