Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Grip op samenwerking | 11 september 2018 | Zutphen

11 september 2018 @ 19:00 - 22:00

Gelderland Academie

De eerste bijeenkomst in de reeks over Grip op Samenwerking van de Gelderland Academie vindt plaats op 11 september a.s. in het Stadhuis van Zutphen. Het programma is in samenwerking met de VNG Academie en de griffiers uit de regio opgesteld.

Raadsleden uit de Cleantech Regio zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Inschrijven is niet nodig, je kan je deelname bij je eigen griffier bevestigen.

Basiscursus en vervolg van de Ontmoeting ineen!

Op 11 september organiseren de gezamenlijke griffies van de Regio Stedendriehoek, met steun van de Gelderland Academie, een bijeenkomst in Zutphen om alle (nieuwe) raadsleden de gelegenheid te bieden de basiskennis over samenwerkingsverbanden tot zich te nemen; én met elkaar af te spreken hoe we verder gaan met het eerdere initiatief in de regio bekend onder de naam “De Ontmoeting”.

Locatie: de Burgerzaal in het Oude stadhuis van Zutphen (‘s-Gravenhof 1, 7201 DN Zutphen)

Het programma van 11 september 2018:

19.00 uur        Inloop met koffie en thee

19.30 uur        Burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen heet u welkom!

19.35 uur        Training samenwerkingsverbanden onder leiding van Maarten Hageman.

De training biedt naast informatieoverdracht volop ruimte voor interactie. Bij de informatieoverdracht ligt de nadruk op basisbegrippen en de toepassing. Net voor de pauze worden de 3 deelsessies toegelicht door de trekkers, zodat u een goede keuze kunt maken.

20.15 uur        PAUZE met koffie en thee

20.30 uur        Deelsessies.

In de afgelopen raadsperiode is een werkgroep van raadsleden en griffiers actief aan de slag gegaan met de samenwerkingsverbanden en dit heeft onder andere geleid tot “De Ontmoeting”, bijeenkomsten waarop jaarlijks met de directeuren van een aantal samenwerkingsverbanden informatie werd uitgewisseld en raadsleden van de 7, nu 8, gemeentes van de Regio elkaar ontmoetten. De werkgroep wil nu verder: wat is al bereikt, welke stappen zijn al gezet en wat gaan we de komende periode doen? Daarvoor zijn 3 deelsessies bedacht:

A. De Ontmoeting en nu verder (koude en warme informatieoverdracht).

Na 2 ontmoetingen kunnen we constateren dat raadsleden meer gevoel hebben bij sommige samenwerkingsverbanden, maar vooral beter weten wat er speelt en waar de politieke vragen over moeten gaan. Hoe gaan we verder? Blijven we ontmoetingen organiseren, eind januari van elk jaar? Kunnen raadsleden dat meer inhoudelijk voorbereiden, bijvoorbeeld door een visitatie te houden bij enkele samenwerkingsverbanden? Is de methode Duisenberg[1] hiervoor een optie? Waarom staat er eigenlijk niet meer informatie op de websites van samenwerkingsverbanden? Enkele raadsleden uit de ‘oude’ werkgroep gaan hierover graag met u aan de slag, ondersteund door Bernadette Jansen (griffier van Voorst).

B. De samenwerkingsverbanden op tijd in beeld (planning- en controlcyclus).

De plannen van de samenwerkingsverbanden moeten veel eerder in beeld komen bij de raden. Dat is de doelstelling van deze deelsessie. Kunnen we afspraken formuleren waarin de samenwerkingsverbanden tijdiger hun voornemens voorleggen aan de raden, op een manier die werkbaar is voor alle partijen: het dagelijks bestuur van de samenwerkingsverbanden, de colleges, maar vooral alle raden. En hoe doen we dat? Göran Winters (griffier van Zutphen) doet een voorzet. Denkt u mee?

C. De meerwaarde van samenwerkingsverbanden (prestatie-indicatoren).

Een samenwerkingsverband moet meerwaarde opleveren tegenover zaken zelf, als individuele gemeente, organiseren. Anders hoeven we immers niet samen te werken? Dus dan moet die meerwaarde ook te formuleren zijn, bijvoorbeeld door middel van prestatie-indicatoren. Is dit een goed idee en zo ja, hoe organiseren we dat? Kunnen we beginnen met het vragen bij één of twee samenwerkingsverbanden om prestatie-indicatoren? En welke organisaties lenen zich daarvoor of zijn het meest gewenst? Enkele raadsleden uit de ‘oude’ werkgroep gaan hierover graag met u aan de slag, ondersteund door Marit Stam (loco-griffier van Apeldoorn).

Wilde ideeën?

Of misschien heeft u zelf nog een briljant idee dat niet of onvoldoende aan de orde komt op deze wijze? Meldt het vooraf bij uw eigen griffier of op de avond zelf bij Vincent Smit (griffier van Epe).

21.15 uur        Terugkoppeling vanuit de deelsessies: afspraken maken!

Maarten Hageman zorgt als voorzitter van dit laatste deel van de avond dat de bijeenkomst leidt tot een concreet resultaat: één (of meer) werkgroep(en) van ongeveer tien raadsleden, afkomstig uit de acht gemeenten, die als kerngroep door gaat (of gaan) op wat in de deelsessies in aanleg wordt afgesproken.

Uiterlijk 22.00 uur:      Sluiting.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Bernadette Jansen, griffier Voorst, telefoonnummer 06-22375258, b.jansen@voorst.nl 

[1] Zie https://vng.nl/methode-duisenberg-raadsrapporteurs-het-experimenteren-waard

Gegevens

Datum:
11 september 2018
Tijd:
19:00 - 22:00

Organisator

Locatie

Stadhuis Zutphen
's-Gravenhof 2
Zutphen, 7201 DN Nederland
+ Google Maps