Grip op Samenwerking - Rivierenland

‘Je gaat er nog steeds over!’

Maandag 18 november organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de griffierskring Rivierenland de tweede avond in de reeks Grip op Samenwerking ‘Je gaat er wel over’. Een vervolg op de bijeenkomst van 18 maart. De avond werd gecombineerd met de platformbijeenkomst AVRI. Voorafgaand aan de bijeenkomst konden de aanwezigen deelnemen aan een groepsinterview voor AVRI over het nieuwe afvalinzamelbeleid.

Zicht houden en invloed vergroten

Joyce Satijn, griffier van de gemeente West Maas en Waal, trapte de avond af namens de griffierskring Rivierenland. Ze gaf een kort verslag van wat er sinds 18 maart is opgepakt om de raadsleden meer grip op samenwerking in de regio te geven. Daarna gaf Dik Waasdorp, raadslid van de gemeente Neder-Betuwe, een presentatie over de methode Duisenberg. De methode is een instrument dat geschikt is om een cyclische analyse uit te voeren rond de begroting en het jaarverslag. Het helpt de raad o.a. om zicht te houden op de ontwikkeling van een beleidsopgave. Tiels raadslid Peter Elferink vertelde over zijn ervaringen als raadsrapporteur van een gemeenschappelijke regeling. Raadsrapporteurs volgen namens de raad nauwlettend het wel en wee van de gemeenschappelijke regelingen en zijn alert op beïnvloedingsmomenten van de raad. Zo kunnen zij de invloed van de raad bij een gemeenschappelijke regeling vergroten.

In gesprek

Vervolgens gingen de raadsleden met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en vragen zoals: ‘wat zijn volgens u de voor- en nadelen van het werken met raadsrapporteurs?’ en ‘wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de Duisenberg-methode?’ Ook kwamen onderwerpen als de huidige werkwijze voor financiële stukken en het synchroniseren van de commissie- en raadsvergaderingen in de regio aan de orde. De avond werd afgesloten met een drankje. De opgehaalde informatie wordt door de griffiers verwerkt en teruggekoppeld naar de raadsleden.

Minicongres CO2

CO2: van ambitie naar concrete actie

Minicongres CO2

Op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10 oktober, vond het eerste minicongres rond het Klimaatakkoord plaats. Het thema van deze ochtend was CO2.

Van ambitie naar concrete actie

In de Statenzaal van provincie Gelderland opende Frank Weijens (Provincie Gelderland) met een informatieve presentatie over de stappen in het proces naar certificering. Hoe ga je van een nulmeting naar het sturen op CO2? Els Martijn (Firm of the Future) vertelde in haar presentatie wat het doel van CO2-reductie eigenlijk te weeg brengt in Nederland.
Rogier Westerink en Neeltje de Hoop voerden daarna een experiment uit, waarin CO2 natuurlijk de hoofdrol speelde. Ze lieten de nuttige toepassingen zien die CO2 ook kan hebben, zoals bij de productie van cement en mortel.
Tijdens de kennissessies werd dieper ingegaan op onderwerpen gerelateerd aan CO2. De aanwezigen deelden kennis en ervaringen over certificering, beprijzing, compensatie en wat de voorbeeldrol van de overheid zou moeten zijn. Er waren levendige discussies en goede gesprekken. De deelnemers vonden de sessies interessant en gaven aan echt iets geleerd te hebben. Als afsluiting kon iedereen genieten van een lokale, duurzame lunch.

Save the date

Op dinsdag 28 januari is het volgende minicongres met als thema: Duurzame Opwek. In een ochtend gaan we dieper in op het onderwerp ‘duurzame opwek’. Ook tijdens deze editie zijn er inspirerende sprekers en interactieve kennissessie met praktijkcases.
Wil je meedenken over de invulling van dit thema, een korte presentatie geven of een kennissessie leiden? Neem dan contact op met Code Groen via codegroen@gelderland.nl.

Planning minicongressen

Samenwerken in netwerken

Wil jij beter samenwerken?

Woensdag 6 november stonden we op de Dag van Gelderland met de workshop ‘Samenwerken in netwerken’. Door de grote interesse in dit onderwerp tijdens de Dag en het enthousiasme van de deelnemers bieden we samen met Kenniscentrum Publieke Zaak (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) een module aan voor netwerken.

Werken aan een gezamenlijk doel

Samenwerking tussen overheden gebeurt vaak in netwerkachtige constructies, waarbij ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedoen. Je hebt dan te maken met de verschillende rollen en belangen van partners, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Terwijl samen optrekken juist tot mooie resultaten kan leiden.

Tijdens die module geven we inzicht in hoe je effectief in netwerken kunt samenwerken en vanuit verschillende belangen kunt werken aan een gemeenschappelijk doel. Wat betekent netwerksamenwerking voor jouw rol, houding en gedrag? Hoe bereik je een positieve samenwerkingsrelatie, waarin je elkaar wil versterken en samen bouwt aan goede oplossingen? Na afloop kun je gezamenlijk werken aan mooie resultaten, met veel draagvlak en energie!

Geïnteresseerd?

Zit jij in een netwerk? En wil je beter samenwerken? Neem dan contact op met Karlijn de Graaf via of 026 – 3599018.