Mini-congressen over Klimaatakkoord

De Gelderland Academie organiseert samen met Code Groen van de provincie Gelderland een serie bijeenkomsten over het Klimaatakkoord. Als leidraad gebruiken we de uitkomsten van de sectortafels en de sectoroverschrijdende thema’s. Elke drie maanden lichten we een ander onderwerp uit. In de bijeenkomsten krijg je praktische handvatten om aan de slag te gaan met CO2, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzame Opwek. We zorgen voor inspirerende sprekers en interactieve kennissessies met praktijkcases. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerklunch. Genodigden zijn managers bedrijfsvoering, managers duurzaamheid, (strategisch) inkopers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s).

CO2: van ambitie naar concrete actie

Op donderdag 10 oktober (de dag van duurzaamheid) is de eerste bijeenkomst met als thema ‘CO2: van ambitie naar concrete actie’.

Programma
8.30 – 9.00 uur: Inloop met koffie & thee

9.00 – 10.00 uur: Welkomstwoord & sprekers
• Frank Weijens (Provincie Gelderland) – Van nulmeting naar sturen op CO2
• Els Martijn (Firm of the Future) – CO2 uitstoot: vind de juiste balans

10.00 – 10.15 uur: Experiment ‘Het CO2 lab’

10.30 – 12.00 uur: Twee rondes met keuze uit vijf interactieve kennissessies. In de sessies bieden wij verkenning, verdieping en inspiratie.

12.00 – 13.00 uur: Netwerklunch

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Gelderland

Inspirerende middag vol democratische uitdagingen voor Rivierenland

Op vrijdag 6 september organiseerde de Gelderland Academie een inspirerende werkconferentie voor lokale politici in de regio Rivierenland. Samen met de vertegenwoordigers van zeven gemeenten én Democratie in Actie gingen we op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe geven we onze inwoners meer invloed op de politieke besluitvorming?

Luisteren naar de samenleving

Om het thema van buiten naar binnen te verkennen, had de dagvoorzitter een drietal outsiders uitgenodigd. Zij namen deel aan verschillende projecten waarin inwoners meer zeggenschap kregen in de publieke zaak en gaven aan wat volgens hun de succes-, maar ook de faalfactoren waren. Of het nu om kunst in de openbare ruimte, loslaten bij burgerinitiatieven of samen energievraagstukken aanpakken ging, de boodschap was vooral dat de overheid beter moet luisteren naar wat er aan kennis, kunde en wilskracht bij de samenleving ligt. Alleen dan kunnen vraagstukken echt goed worden aangepakt.

Ideeën opdoen

In vijf deelsessies werden de aanwezigen vervolgens aan het denken gezet, geïnspireerd en/of aan gezet tot actie. In de workshops ‘De raad gaat naar buiten’ en ‘De Maaltijd van Zeist’ deelden de sprekers hun ervaringen met het in gesprek gaan met inwoners. In ‘Van debat naar dialoog’ oefenden de deelnemers om rond maatschappelijke vraagstukken mensen via een dialoog met elkaar te verbinden. Bij de workshop ‘Zeggenschap uit handen geven’ leerden de aanwezigen hoe je aan de slag kunt met een burgerbegroting, zodat inwoners zelf het geld kunnen verdelen. Hoe je de wereld van jongeren kunt verbinden met de wereld van het stadhuis ontdekten de deelnemers in ‘Wie de jeugd heeft’. In die sessie gingen zij echt in gesprek met middelbare scholieren. De mooie werkvormen leverden veel energie op. “Een inspirerende middag, die mooie kansen biedt om een vervolg aan te geven”, was één van de reacties.

 

Vervolgstappen

Na de deelsessies gingen de volksvertegenwoordigers met elkaar in gesprek om te kijken of men met een bepaald onderwerp in de eigen raad verder zou willen. Dit leverde een aantal concrete voornemens op, die Democratie in Actie samen met de Gelderland Academie zal begeleiden. Afgesproken is om bij de vertegenwoordigde gemeenten in de regio op bezoek te gaan om een mogelijke voortzetting te faciliteren en ondersteunen. Wordt vervolgd…

Intervisiedag drie bestuurlijke driehoeken: “Eigenlijk zijn we niets”

Op maandag 2 september kwamen drie Gelderse driehoeken bijeen op een idyllische locatie in de weilanden. Onderwerp van gesprek: hoe doe jij het eigenlijk in de driehoek? Want zo’n bestuurlijke driehoek van burgemeester, secretaris en griffier is toch een nieuw overleggremium.

Eenpitter in de organisatie

“Je bent als griffier (maar ook als gemeentesecretaris en burgemeester) zo alleen. Ik voel me heel vaak een eenpitter in de organisatie. En wat is het dan heerlijk om op zo’n dag echt samen na te kunnen denken”, zegt Marja Nengerman, raadsgriffer in de gemeente Brummen. Want tijdens deze dag reflecteren de driehoeken onder leiding van Annemiek Meinen (de Beuk) in besloten setting op ieders eigen rol en op de gemeenschappelijke rol. Dat is vaak best zoeken, want “eigenlijk zijn we niets”, zoals een van de gemeentesecretarissen verzuchtte. Maar vulden anderen aan: “Als het niet goed gaat in de (bestuurlijke) driehoek merk je dat meteen, dan gaat het overal kraken.”

Jouw rol

Maar wat is je rol dan? Een van de conclusies was dat je vooral anderen in positie moet zetten. Vooral niet zelf zaken gaan overnemen, je werk in stilte doen. En hoe zit dat dan bij elkaar? In hoeverre betreed je elkaars terrein? Wel samen alles bespreken, maar naar buiten toe de rolzuiverheid in de gaten houden, was een andere conclusie. Aldrik Weststrate, gemeentesecretaris Ermelo: “Het helpt ook erg in het besef van de onderscheiden rollen en welke dilemma’s dat met zich meeneemt. Je krijgt meer begrip voor elkaars positie.”

Energie en reflectie

Marja bracht een casus in: “Ik had niet verwacht dat ik dit zou doen, want er zat ook een heel persoonlijke kant aan. Het voelde meteen heel veilig! Wat ik echt het goede vind van zo’n dag is dat je andere gezichtshoeken krijgt aangereikt. Je zit toch vaak op één weg te denken. Ik ben met enorm veel energie weggegaan, en met de gemeentesecretaris hebben we meteen de ideeën uitgewerkt. Ik zou het echt elke driehoek aanraden!” Aldrik: “Alleen al dat je een dag de rust neemt om te reflecteren, heeft enorm veel waarde. Normaal gesproken word je zo door de waan van de agenda geleid.” Aan het einde van de bijeenkomst besloten de aanwezigen direct om over een jaar een vervolgsessie in te plannen.

Ook interesse in een dergelijke bijeenkomst voor jouw bestuurlijke driehoek? Neem contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl.

Ondermijningscontainer Summer School Democratie 2019

Terugblik Summer School Democratie en Democratiefestival

Summer School Democratie
De Gelderland Academie was partner van de eerste Summer School Democratie. Samen met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden gaven we op 29 augustus een aantal workshops over ondermijning. Deelnemers leerden meer over wat ondermijning is en welke vormen er zijn, waarmee ze hun basiskennis op konden frissen. Na de theorie gingen de deelnemers naar een ‘echt’ drugslab. Bureau Drugszaken gaf antwoord op vragen als ‘Hoe worden drugs eigenlijk geproduceerd?’,  ‘Waar moet je op letten in je omgeving?’ en ‘Wat te doen als er drugsafval in jouw gemeente wordt gedumpt?’ Naast een stukje bewustwording leverde het ook een mooi inkijkje op in de wereld van de ondermijning.

Deelnemers gaven de gecombineerde sessies in de evaluatie een 8,5. Daarmee waren ze het hoogst gewaardeerd op deze dag. Reacties waren o.a. “Leerzaam en praktisch”, “Heel boeiend, leuk om te luisteren naar personen die uit hun eigen ervaringspraktijk spreken.” en “Super interessant! Goed opgezet en mooi gedaan door de mannen.” We kunnen daarmee terugkijken op een succesvolle dag!

Democratiefestival
Aansluitend aan de Summer School was het tweedaagse Democratiefestival. Tijdens deze eerste editie nam de Gelderland Academie de bezoekers mee in de wereld van ondermijning. Platform Veilig Ondernemen vertelde over haar ervaringen rondom de illegale productie van drugs. En daarna konden geïnteresseerden een kijkje nemen in de ondermijningscontainer onder leiding van Bureau Drugszaken. Voor velen een intrigerend en interessant onderwerp, waardoor er veel festivalbezoekers op af kwamen.